Lichtmeesters

Lichtmeesters zijn zielen die klaar zijn met al hun aardse lessen. Ze zijn -net als wij- op aarde geïncarneerd in vele verschillende levens. In al deze levens hier op aarde hebben zij veel waardevolle kennis en wijsheid vergaard. In hun laatste leven zijn zij karma en ego ontstegen (=verlichting) waardoor ze daarna zijn opgestegen naar meesterschap in de hogere Lichtsferen.

Bekende lichtmeesters zijn o.a. Saint Germain, Jezus, Maria, Boeddha, Jozef, Lady Portia, Pallas Athene, Quan Yin, Maria-Magdalena, Moeder Teresa, El Morya, Ganesh, Lord Krishna en Martin Luther King.

Lichtmeesters assisteren op ons levenspad, zodat we kunnen groeien en ontwikkelen en ons bewust worden van het collectieve bewustzijn. Lichtmeesters hebben ieder een eigen taak en doel. Ze werken vanuit verschillende energieen/frequenties. Naarmate je meer met Lichtmeesters gaat samenwerken zal je ontdekken dat je veel met een of meerdere specifieke Meesters samenwerkt. En vergeet niet dat we allemaal op weg zijn om meester te worden!

• Mijn persoonlijke ervaring met de energie van Lichtmeester Maria Magdalena
De energie van Maria Magdalena is, na eeuwen van aarde weg gevaagd te zijn, weer terug om de mens te herinneren te gaan staan voor wie hij/zij is en wat hij/zij werkelijk wil gaan doen. Kracht, liefde, rust, devotie, sereniteit; zij brengt je terug naar de zachtere vrouwelijke energieën. Macht omzetten in kracht!
Ik had nog niet eerder kennis gemaakt met deze bijzondere energie totdat ze verscheen tijdens een engelen/lichtmeester meditatie. Een krachtige gouden energie met een prachtige smaragdgroene kleur op haar voorhoofd (derde oog). Vol liefde, vol kracht en vol overgave. Het ontroerde mij enorm, bracht me zelfs van mijn stuk. Later begreep ik waarom. Ondanks dit bijzondere werk wat ik mag doen, twijfel ik natuurlijk ook nog wel eens aan mezelf en daarom was deze energie ook voor mij belangrijk. Hierdoor ben ik in mijn eigen kracht komen te staan. Niet langer twijfelen maar gaan staan voor wat ik altijd al wilde doen en altijd al gevoeld had. Nu sta ik daar voor, wil ik niets liever meer dan doen wat mijn hart mij ingeeft, en dit is een enorme bevrijding! De reacties van de mensen die ook in aanraking komen met deze energie zijn allemaal overweldigend.

 

Ascended masters are souls whose life on earth is complete. They have been, just as us, reincarnated in different lives in which they experience and collect valuable wisdom and knowledge. In their last life, they have experienced full insight into karma and their ego which has enabled them to then ascend to the level of master in the higher realms of light.

Well known Ascended masters are Saint Germain, Jesus, Maria, Buddha, Joseph, Lady Portia, Pallas Athene, Quan Yin, Maria Magdalene, Mother Teresa, El Morya, Ganesh, Lord Krishna and Martin Luther King.

Ascended masters help us on our life path, helping with growth, development and to become conscious of the collective consciousness. Ascended masters all have their own role and goal, working from different energy levels. When working with Ascended Angels you will discover that you work with one or maybe a couple of specific angels. Never forget that we are all on the path to become an ascended angel.

My firsthand experiences of the energy of Ascended Angel Maria Magdalen

The energy of Maria Magdalen is, after being absent for centuries, back on earth to help people to remember what they represent and what they truly want to do in life. She helps you to return to the soft feminine energy with strength, love, peace, devotion and serenity. Converting power into strength!

I had never previously had contact with this special energy until during an Ascended Angel meditation session when I was conscious of her strong golden energy with a beautiful emerald green color on her forehead (3rd eye). Full of love, strength and surrender from which I became very emotional and I broke down in tears. I now know why this happened as even though I do this special work I still doubt myself at times so her energy was very important for me. I am now stronger in myself, no longer doubting but standing up for what I always felt I should do and what I felt deep in my heart that I should do. I am now free! The reactions of others who have experienced her energy are all equally overwhelming.