Mijn leven staat in het teken van de engelen en is enorm veranderd sinds ik bewust contact heb met de engelen. Van kinds af aan ben ik gezegend met de gave gidsen en later de engelen en lichtmeesters te zien en met ze te communiceren. Zij hebben mij een aantal jaren geleden gevraagd om engelen en lichtmeesters, zoals ik ze waarneem, te schilderen. Van deze schilderijen zijn engelkaarten gemaakt. Ook hebben ze mij gevraagd alles op te schrijven wat ik ervaar in mijn leven met de engelen en lichtmeesters. De blog is hier een voorbode van om alle mooie verhalen en ervaringen in een boek te bundelen. Zij willen dit om aan de mens te laten zien dat de engelen en lichtmeesters echt bestaan en willen de mens zo bewijzen dat engelen iemands leven kan veranderen en verrijken.
Ik heb aan hun verzoek gehoor gegeven en wens je met de komst van de engelen een leven vol geluk, hulp, dankbaarheid, kracht, verwonderingen en vooral veel liefde en licht.
Engelen zijn altijd om ons heen maar door je bewust te worden dat ze om je heen zijn kan je ze mogelijk ook zelf ervaren. Door het hebben van deze afbeeldingen heb je iets wat je herinnert dat de engelen altijd om je heen zijn en dat er ook wat van hun energie om je heen is. De afbeeldingen zijn zo gemaakt dat de energieen duidelijk hun werk zal doen.
Met deze afbeeldingen heb je iets unieks in handen, niemand anders produceert of verkoopt deze prachtige afbeeldingen.

 

My life changed enormously since I consciously came into contact with the angels and I have dedicated my whole life to them. From early childhood, I was blessed with the gift of being able to see guides and then later in my life angels and ascended angels with whom I became able to communicate with. A few years ago, they asked me to paint the angels and ascended angels from how I perceive them and from these paintings angel’s cards have been made. They also asked me to write about my experiences I have had with the angels and ascended angels which was why I began my internet blog. These beautiful stories and experiences that I wrote about were then amalgamated to create my book. The angels wanted people to see that they and the ascended angels truly exist and that it can be proved that they can change and enrich a person’s life. I have listened to their request and want to wish you a life full of happiness, compassion, thankfulness, strength, wonderment, but most of all, following the arrival of angels in your life, a great love and light.

Angels are constantly present in our lives and you can experience them also by increasing your consciousness. From the images that you will see you are reminded that the angels are always with you and their energy surrounds you.  These images make it clear that the energies are working to give you something unique to you, nobody else can recreate or sell these beautiful images.