Wat zijn engelen?

Volgens het woordenboek is een engel een Hemels Wezen en Bode van God. Men spreekt ook van een engel om iemand met een heel lief karakter aan te duiden. En de reddende engel biedt onverwacht hulp. Engelen zijn liefdevolle wezens die hulp bieden in moeilijke tijden en ze waken over ons gedurende ons leven (bescherm engelen). Ze kunnen in allerlei verschijningen tot ons komen, als personen (de reddende engel), energieën van licht of als gevleugelde menselijk uitziende wezens. Er zijn veel mensen die twijfelen over het bestaan van engelen. Er zijn echter ook mensen die ze wel zien, zoals ik, en weer anderen voelen een liefdevolle aanwezigheid en/of bescherming. Er zijn geen harde bewijzen, behalve de bijzondere persoonlijke verhalen en ervaringen. Er zijn geen foto’s, maar wel veel afbeeldingen die gemaakt zijn naar aanleiding van deze speciale ontmoetingen. Hieronder een paar Engelen en Lichtmeesters en uitleg over waar zij voor staan.

Engelen:
Michaël voor bescherming
Gabriël voor de kinderen, moeders, liefde voor zichzelf en verandering
Rafaël voor genezing van lichaam, geest en ziel
Chamuël als u op zoek bent naar ander werk
Uriël om de richting aan te geven
Ariël voor troost en dieren
Zadkiël om twijfel weg te nemen
Barurel om alles wat niet bij u hoort los te laten
Amatiël de engel voor vriendschappen

Lichtmeesters:
Maria Magdalena voor kracht en voor jezelf gaan staan
Jozef voor vertrouwen
Jezus voor het zicht op het licht
Maria is onze hemelse moeder zij waakt over iedereen
El Moraya vertrouwen
Kuthumi sterker  worden
Lady Venus het innerlijke kind
St. Germain omzetten van energieën
Witte Engel voor doorzetten
Quan Yin voor overgaven en innerlijke rust
Budha voor wijsheid en verlichting

What are angels?

The dictionary tells us that an angel is a heavenly creature, a message from God.  People often call others angels as a sign of their sweet or lovely character. A guardian angel gives help at unexpected moments. Angels are loving beings that help in challenging times, protecting us throughout our life (protecting angels). They show themselves in many forms, as a person(guardian angel), a light energy or as a winged being. Many people doubt the existence of angels, there are however many people, like myself, that see and feel their loving presence and/or protection. There is no real proof only the wonderful personal stories and experiences. There are no photos just many images that have been created following a special meeting with the angels.

Below is a description of Angels and Ascended masters

Angels.

Michael gives protection.

Gabriel helps children, mothers, love of oneself and change.

Raphael helps with healing of the body, mind and soul.

Chamuel helps in the search for work.

Uriel gives direction.

Ariel gives consolation and helps animals.

Zadkiel removes doubt.

Baruel helps with the release of unwanted emotions

Amatiel is the angel of friendship.

 

Ascended Masters

Maria Magdalen gives strength to be able to stand up for yourself.

Joseph gives trust.

Jesus helps us witness the light.

Maria is our heavenly mother who watches over us.

El Moraya helps with trust.

Kuthumi helps us become stronger.

Lady Venus for our inner child.

St Germain converts energy

White angel helps with perseverance.

Quan Yin helps with surrender and inner peace.

Budha gives wisdom and enlightenment.